En hjelp på veien
mot en rusfri
hverdag.
Velkommen til Stiftelsen Guts


Guts er en frivillig ideell stiftelse som siden 2005 har tilbudt et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv.

Vi har avdelinger i Drammen og i Vikersund. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet. Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming.

Høsten 2021 startet vi også behandlingstilbud ved vår avdeling på Finnerud Gård og sommeren 2022 startet vi et midlertidig akuttmottak for flyktninger på Ødegården i Vikersund.


Les mer om oss

TSB


Høsten 2021 startet Stiftelsen Guts et behandlings-tilbud på Finnerud Gård i Vikersund. Tilbudet er godkjent av Helfo under ordningen Fritt Behandlings-valg (FBV). 

I desember 2022 vedtok stortinget å avvikle FBV-ordningen. Dette innebærer at vi ikke kan ta imot nye pasienter etter 01.01.2023. Vår nåværende TSB-avdeling vil bli avviklet 31.03.2023.

Les mer

Rehabilitering


Døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige

Avdelinger i Drammen og Vikersund

Etablert i 2005 - tilbud til både gutter, jenter og par

Inntak via ditt lokale NAV-kontor

eller via kommunens ruskonsulent


Les mer

Aktuelt