En hjelp på veien
mot en rusfri
hverdag.TSB


Nytt behandlingstilbud på Finnerud Gård i Vikersund

Godkjent av Helfo - Fritt Behandlingsvalg (FBV)

Døgnbasert behandling - varighet inntil 6 måneder

Korte ventetider!

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon!


Les mer

Rehabilitering


Døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige

Avdelinger i Drammen og Vikersund

Etablert i 2005 - tilbud til både gutter, jenter og par

Inntak via ditt lokale NAV-kontor

eller via kommunens ruskonsulent


Les mer

Velkommen til Stiftelsen Guts


Guts er en frivillig ideell stiftelse som siden 2005 har tilbudt et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv.

Vi har avdelinger i Drammen og i Vikersund. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet. Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming.

Fra høsten 2021 startet vi også behandlingstilbud ved vår avdeling på Finnerud Gård.


Les mer om oss

Aktuelt