Om oss

Stiftelsen Guts

Virksomhetside

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

Guts er en frivillig ideell stiftelse, et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Vi har avdelinger i Drammen og i Vikersund. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet.

Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming. Tiltaksplan og brukermedvirkning er sentralt i arbeidet med ADL- ferdigheter, aktiviteter, arbeidstrening og nettverksbygging. Målet er å hjelpe den rusavhengige å ta tilbake kontrollen i eget liv.

Placeholder Image

Grunnsyn
Vi mener at årsaken til at folk blir rusavhengige er kompleks, omfattende og sammensatt. En problematisk oppvekst og vanskelige familieforhold kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet. Traumer i tidlige år kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet. Vennemiljø, kjedsommelighet og stress mener vi kan være årsaker til rusavhengighet. Egen atferds- og tilpasningsproblemer knyttet til aggressivitet, begynnende kriminalitet, problematisk tilpasning til skolen, drop-out av skolen kan også være årsaker til rusavhengighet.

Vi tror at alle kan finne veien ut av en rusavhengighet, men tilbakefall er ofte en del av prosessen. Å bli rusfri ser vi på som en bedringsprosess med et samspill mellom mange personer og instanser hvor bruker står sentralt. Rusavhengighet ser vi som en kombinasjon av en fysisk og en psykisk lidelse som krever ulike metoder og framgangsmåter for å lære seg å håndtere, og komme ut av.

Image

Beskrivelse

Image

Beskrivelse