Tjenestetilbud

Tjenestetilbud Stiftelsen Guts

Gode opplevelser i hverdagen.

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

Stiftelsen Guts tilbyr tilrettelagte rehabilitering, bo- og omsorgstilbud for voksne med rusavhengighet og sammensatte utfordringer. Alle våre beboere har et omfattende behov for støtte i eget liv.

Vi skreddersyr rehabiliteringen for voksne i alle aldre som sliter med rusavhengighet.

Placeholder Image

Vi i Stiftelsen Guts jobber med mennesker som har sammensatte og komplekse utfordringer. Ofte er det snakk om rusavhengighet og samtidig andre utfordringer knyttet til psykisk og/ eller fysisk helse.


Vi har erfaring med:

 • Rusavhengige med ADHD
 • Rusavhengige i LAR
 • Rusavhengige med depresjon, angst- og tvangsproblematikk
 • Rusavhengige med personlighetsforstyrrelser
 • Rusavhengige med psykoselidelser
 • Rusavhengige med bipolar lidelse
 • Rusavhengige med autismespekterforstyrrelse
 • Rusavhengige med utviklingshemming
 • Rusavhengige med demens
 • Rusavhengige med samtidige somatiske tilstander som
  • Diabetes
  • Sår
  • Ernæringsutfordringer
 • Rusavhengige under soningsforhold som §12, ND-dom mm.
Image

Guts kan gi tilbud til mennesker med ovennevnte utfordringer i ulike grad, også uten rusutfordringer.

Felles for alle våre beboere, er at ingen har like utfordringer, og alle har store hjelpebehov og trenger mye støtte på veien.

Image

Vi utarbeider en kriseplan med våre beboere tidlig i oppholdet. Kriseplanen skal være et verktøy som beboeren selv, vi som avdeling og gjerne hjelpeapparatet har kjennskap til. Planen beskriver en løsning på hvordan vi sammen skal håndtere eventuelle rusepisoder som kan skje på en egenmestringstur eller på avdeling. (Hvor kan beboer oppholde seg, om han ikke kan være på avdeling et par dager. Hvem kan kontaktes når). Et forebyggende samarbeidsverktøy som gir forutsigbarhet i utfordrende situasjoner.


Guts Finnerud har mulighet til å gi skjerming til inneliggende beboere som har et tilbakefall, når samarbeidet fungerer godt. Vi jobber målrettet miljøterapeutisk for å styrke den enkeltes ressurser med mål om mestring, bedret livskvalitet og økt selvstendighet.

Våre ansatte er sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, pedagoger og helsefagarbeidere. Flere har videreutdanninger. Vi har også dyktige miljøarbeidere med lang erfaring. Noen av våre medarbeidere har også egenerfaring.

Guts har differensiert bygningsmasse og i vår tomannsbolig på Finnerud vil vi ha et skjermet tilbud til de som ikke faller inn under ordinær plassering hos oss. I Drammen har vi også en egen bolig som ligger i tilknytning til avdelingen der. Begge steder vil vi derfor kunne ta imot mennesker med behov for tettere oppfølging. I disse boligene vil vi også ta imot de som ikke har rusutfordringer, men som har et stort hjelpebehov.

Kontakt oss

For å sjekke ut om vi har et tilbud som passer deres beboere er vår sykepleier Ida Johansen, vernepleier Gunn Beate Plassen eller sykepleier Hilde Nymoen et godt utgangspunkt for å avklare dette.

Gunn Beate Plassen    Tlf. 950 60 069         
Guts Finnerud gård

Ida Johansen                Tlf. 906 68 203         
Guts Finnerud gård

Hilde Nymoen              Tlf. 488 96 102           
Guts Drammen

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image