Generell info

Denne siden er under utvikling!

Hverdag og innhold på Guts

Fysisk aktivitet/ trening, skole, arbeid

 

Formål

Alle pasienter på Guts skal få oppleve en innholdsrik hverdag og gode dager, der mestring er viktig.

Å kunne tilhøre et lag, en gruppe og få samhandle med andre i felleskap på ulike arenaer, tenker vi gir god nytteverdi i sosial trening, struktur, samhandling og arbeidsglede. Rammene og strukturen på Guts er ganske lik alle dager for å gjøre det forutsigbart og trygt. De ulike erfaringene, mestringsoppgaver, kurs og ferdigheter vil beskrives i en liten arbeidsattest pasientene får med seg etter endt behandling.

 

Beskrivelse

Hver dag startes med en felles morgensamling der man snakker om ulike temaer/problemstillinger, fordeling av arbeidsoppgaver og planer i fellesskap. Hver dag byr på ulike aktiviteter som gruppearbeid, fysisk aktivitet og deltagelse i arbeidsgruppe for innemiljø og kjøkken, inkludert bestillinger av varer og forberedelser til måltider, opprydding og annet, eller arbeidsgruppe for uteareal, vedproduksjon, vedlikehold av bygninger og vaktmesteroppgaver. Arbeidsgruppene er viktige arenaer for utvikling, endring og gir pasientene erfaringer med ulike oppgaver som det kan bygges videre på etter avsluttet behandling.

Etter morgenmøtene vasker både pasienter og medarbeidere fellesarealer i fellesskap.

Pasientene vil få en ukeplan med rammene, innhold, tider, aktiviteter og strukturen til Guts. Alle vil utarbeide en egen plan i tillegg til sin behandlingsplan, for sine personlige mål og oppgaver. I døgnbehandling har pasientene fordelen med og mulighet til å jobbe målrettet med ulike områder også på kveld og helg, og tilpasse etter egne behov. Individuell plan blir også et viktig verktøy som samler arbeidet rundt den enkelte pasient godt.

I tillegg til dette settes det av tid til annet pasienten er i behov av, som samtaler, grupper, individuell oppfølging, undervisning, økonomisk rådgivning, veiledning ifht skole, arbeid og timeavtaler utenfor avdeling hos for eksempel tannlege og fysioterapeut eller annet.

Måltidene både planlegges, forberedes, lages og spises av pasienter og medarbeiderne sammen.

Alle aktiviteter i arbeidsgrupper, samtalegrupper og turer sammen er viktige deler av behandlingen. På denne måten oppstår naturlige arenaer for samspill, smalltalk og øvelsen på å omgås andre er stor.

Guts vil gjøre en skolefaglig kartlegging og legge til rette for muligheten til å jobbe med basisfag som en del av behandlingen. Noen tar nettbaserte studier og andre vil kunne få undervisning på avdeling. Dette gjelder også norskopplæring for personer med språkutfordringer.

Vi vil være behjelpelige til å undersøke sammen med pasientene, etter kontakt med ulike arbeidssteder, for å kunne ferdigstille en arbeidspraksis, fungere som lærling eller annet, der dette er aktuelt.

Fysisk aktivitet vil også være en viktig del av behandlingen. Avdelingen ligger i naturskjønne omgivelser i Modum med flotte merkede turmuligheter av ulik variasjon og lengde rett utenfor døra. I disse skogsområdene vil vi blant annet ha treningsturer med stavgang, intervalltrening, samt koseturer med turmat og bål.

I nærheten ligger furumo svømmehall, en oase av velvære, som våre pasienter skal få benytte både til trening og avslapping.

Vikersund hoppbakke ligger en liten kjøretur unna med sine 1078 trappetrinn. En bakke vi vil bli godt kjent med både i form av treningsmuligheter, samt sin flotte utsikt. I hoppbakken arrangeres også konserter, skyflyvning og andre aktiviteter som kan være av interesse.

Friluftsliv og aktiviteter som fiske, små og større toppturer, orientering, sykkelturer, handleturer, fjellturer både på ski, truger og til fots, bading, padling, samt overnattinger på DNT-hytter vil kunne være noe av det som vi vil planlegge og gjennomføre sammen gjennom oppholdet. Slike turer, reiser eller samlinger gir avkobling fra hverdagen, men også trening i ukjente omgivelser og situasjoner utenfor avdelingen og fellesskapet. Sammen skaper vi felles opplevelser og nye historier som definerer oss, gir oss styrket identitet og vi etablerer tillit til andre mennesker gjennom samarbeid og felles erfaringer.

 

Målgruppe

Alle medarbeidere, behandlere og arbeidsledere utøver tiltaket.

Alle pasienter mottar tilbudet.

Innhold

Arbeidsgruppe for innemiljø og kjøkken vil blir delt inn i ulike pliktlag med ansvar for egne dager, helg. Oppgavene for denne gruppen kan være:

 • Bestille matvarer
 • Lage menyer
 • Lære om kosthold og ernæring
 • Rydde varer; tørrlager og kjøla
 • Holde kjøkken i orden
 • Lære om IKT -mat
 • Lære om hygiene ved matlaging
 • Få opplæring i diverse kjøkkenmaskiner og funksjoner
 • Forberede måltider
 • Servere måltider
 • Rengjøre kjøkken og spisesal
 • Planlegge gode miljøtiltak, sosiale aktiviteter innendørs for avdelingen, temakvelder inkludert ulike matretter.

Arbeidsgruppen for uteområder, vedlikehold og drift vil bli delt inn i ulike lag og ansvarsområder og fordeling av dager. Ikke langt fra avdelingen har Guts en fantastisk gård i flotte, rolige omgivelser med åpen mark. På denne gården har vi en stor arbeidslåve med oppdatert godt utstyr for vedproduksjon, traktor, mekanisk verksted, snekkerverksted mm.

Oppgaver for denne gruppen kan være:

 • Hagearbeid, klipping av gress mm
 • Male og vedlikeholde
 • Reparere og fikse utstyr
 • Opplæring av vedmaskin
 • Bestille tømmer
 • HMS-kurs
 • Pakke ved
 • Opplæring av bruk av motorsag og lignende
 • Rydde og holde orden i låve og garasjer
 • Lage systemer for verktøy og utstyr
 • Måke snø og gruse

Det vil være mulig for pasientene å bytte arbeidsgruppe underveis i oppholdet for å få et miljøskifte, nye erfaringer og kunne utvikle seg på flere områder.

Det vil legges til rette for fysisk aktivitet både som en fast struktur på Guts sin ukeplan, men og som et avbrekk på fritid og helg. Vi tror at regelmessig bruk av fysisk aktivitet som metode, gir gunstige helseeffekter for alle, og har god innvirkning på utfordringer som for eksempel angst og depresjon. Treningen vil være tilpasset alle og hver og en kan bestemme styrke og intensitet selv. Treningen skal være lystbetont, gi energi, gi mestring og styrke alle deler av kroppen på en naturlig og sunn måte.

De som ønsker kan få en treningskontakt under oppholdet, som veileder, tilpasser og lager gode treningsplaner sammen med pasientene.

Kunnskapsgrunnlag

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/terapeutiske-tilnaerminger-i-rusbehandling/systematisk-fysisk-aktivitet-og-treningskontakt-rusbehandling