Hvem er pårørende?

Oppfølging av pårørende

Familie, venner eller bekjente?

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

Pårørende er ofte familiemedlemmer, men kan også være andre i personens nære nettverk jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 pkt. b (lovdata.no). Pasienten/brukeren oppgir selv hvem som skal være nærmeste pårørende og pårørende forøvrig. Nærmeste pårørende har rett til informasjon om pasientens/ brukerens helsetilstand og om behandlingen dersom pasienten/brukeren samtykker til dette, eller dersom pasienten/brukeren ikke har samtykkekompetanse jf. pasient og brukerrettighetsloven §3-1.

Placeholder Image

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Selv om helsepersonell har taushetsplikt om pasientens/ brukerens sykdom eller andre personlige forhold så har vi alltid lov til å snakke med deg som pårørende. Helsepersonell kan for eksempel gi generell informasjon som:

  • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
  • Rutiner, ansatte og tilbud
  • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
  • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
  • Tilbud til pårørende, barn og voksne
  • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner

Guts ønsker å ha et familieperspektiv der vi ser på pårørende, familie og nettverk som viktige ressurser og støttespillere for pasienten/ brukeren. Vi ønsker å involvere, inkludere og gi pårørende hjelp og støtte der pasient/ bruker samtykker til dette.

Ved spørsmål eller ønske om samtale vedrørende pårørende kontaktes;

Image

Beskrivelse

Image

Beskrivelse