Arbeidstrening

Aktiviteter / Arbeidstrening

Gode opplevelser i hverdagen.

Å kunne tilhøre et lag, en gruppe og få samhandle med andre i felleskap på ulike arenaer, tenker vi gir god nytteverdi i sosial trening, struktur, samhandling og arbeidsglede.

Med utgangspunkt i brukers tiltaksplan, hvor brukers målsettinger for endring beskrives, tilbyr Guts gode øvelsesarenaer for endring.

Placeholder Image

Gjennom fysisk arbeidstrening i arbeidsgrupper/ vaktlag og jobb vil miljøterapi utøves med den hensikt å hjelpe brukerne å nå sine målsettinger for oppholdet. Vi tenker det «normale», hverdagslige livet, der struktur, rutiner, regelmessigheter og samspill vil gi brukeren gode dager og lærerike mestringsopplevelser.


Guts tilbyr ulike aktivitetsmuligheter og innhold i hverdagen for døgnopphold
.
Arbeidstreningen deles i to områder, der kjøkken og innemiljø er det ene området og uteområder, vedlikehold og vedproduksjon er det andre området.

Image

Kjøkken og innemiljø omhandler oppgaver som:

Forberedelser av måltider, bestille mat, planlegge meny, oppvask, opprydning og rengjøring, samt ulike trivselstiltak på avdelingen.

Image

Arbeidsgruppen for uteområder, vedlikehold og drift omhandler oppgaver som;

Vedproduksjon, maling, vedlikehold av bygninger, hagearbeid, drivhus, struktur og organisering av garasjer og utstyr.

 

Etter morgenmøtet (fast hver dag) vasker alle ansatte og brukere alle fellesareal i fellesskap. Brukerens psykiske problematikk som angst, depresjon, unngåelse, rusmestring med mer, vil her bli en del av dette endringsarbeidet. På disse øvelsesarenaene blir bruker utfordret, speilet og heiet på. Miljøterapeutene vil i samarbeid med bruker, henvisende instans og andre aktuelle aktører presisere målene for den enkelte, med fokus på overføringsverdi og muligheter i eget lokalmiljø, etter endt opphold.

Fysisk aktivitet / trening

Det vil legges til rette for fysisk aktivitet både som en fast struktur på Guts sin ukeplan, men og som et avbrekk på fritid og helg. Vi tror at regelmessig bruk av fysisk aktivitet som metode, gir gunstige helseeffekter for alle, og har god innvirkning på utfordringer som for eksempel angst og depresjon. Treningen vil være tilpasset alle og hver og en kan bestemme styrke og intensitet selv. Treningen skal være lystbetont, gi energi, gi mestring og styrke alle deler av kroppen på en naturlig og sunn måte.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image