Pårørendes rettigheter

Pårørendes rettigheter

Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Kunnskap om dine rettigheter kan være til hjelp for både den som er syk og deg selv.

Trykk på linken under for å se oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet.