Med guts for rehabilitering!

Publisert: 19.02.2024
Kategori: Aktuelt
Forfatter: Stiftelsen Guts

Denne artikkelen er hentet fra nettsiden til «Rusfeltets hovedorganisasjon»
Med guts for rehabilitering! – Rusfeltets hovedorganisasjon


Leder av Stiftelsen Guts Johnny Årnes, avdelingsleder i Drammen Hilde Nymoen og leder i Rusfeltets hovedorganisasjon Jan Gunnar Skoftedalen.

Med guts for rehabilitering!

Stiftelsen Guts fyller en sjelden nisje. Gjennom det de kaller «relasjonell praksis» tilbyr de tverrfaglig stabiliserings- og rehabiliteringsopphold i forkant og etterkant av rusbehandling i TSB. De fyller med andre ord nisjen; sårbare overganger.

De kan fortelle en rekke suksesshistorier og oppskriften er enkel, mener daglig leder Johnny Årnes og avdelingsleder i Drammen Hilde Nymoen; normalitet.

– Vårt mantra er normalitet. Med en hverdag hvor du står opp i et hjem, har meningsfulle aktiviteter å fylle dagene dine med og har et godt nettverk rundt deg. Så enkelt som det.

– Flere må anerkjenne at det er håp for folk. Lovpålagt eller faglig forsvarlig er ikke alltid godt nok. Vi kan ikke senke ambisjonene på andre folks vegne, sier Johnny Årnes. Han forteller at Stiftelsens tilbud er tuftet på verdier av brukermedvirkning, recoveryorienterte tjenester, samarbeid, brukerundersøkelser, jevnlige evalueringer og fag,fag,fag. – Guts setter kvalitet på tjenestene høyt og slår et slag for å styrke fagdekningen innen rehabilitering, sier han. Selv har de fagdekning på mer enn 40 prosent og har i tillegg kompetanse på egenerfaringer hos en tredjedel av de ansatte, enten med egne rusproblemer eller som pårørende.

Årnes og Nymoen forteller om godt samarbeid med flere kommuner der Stiftelsen Guts ofte oppmuntrer kommunene til å jobbe mer med stabilisering og rehabilitering, eller å gjøre folk «behandlingsklare», som de kaller det. De har i dag rammeavtale med Bergen og Bærum kommune. Deres erfaring er at noen av de innbyggerne som har fått tildelt kommunale boliger, definert til rusbrukende innbyggere, faktisk drømmer om rusfrihet. Guts har god erfaring med å tilby disse rehabiliteringsløp på to til fire måneder som både kan gi dem en bedre og en rusfri hverdag.

– Noen blir satt på passive kommunale hjelpetiltak uten ambisjoner. Men vi ser at det bor mer i folk – ikke ta fra folk det håpet! Her er vi litt mer sånn at du får ikke komme hit for å synes synd på deg sjøl – men vi kan hjelpe deg om du vil gjøre noe med livssituasjonen din.
Johnny Årnes

Guts har inntil femti sengeplasser, men kun halvparten er i bruk. Med dagens bemanning er det optimale antallet ca 30 beboere på de to avdelingene til sammen. Nå drømmer de om vekst og at verdien av rehabilitering skal omfavnes sterkere av både fagfolk og politikere.

Guts består av en skjermingsavdeling i Vikersund, avdeling Finnerud i Vikersund og avdeling Drammen. 

Vi takker Guts for gode faglige diskusjoner og for gjestfriheten. Det er når vi reiser rundt og besøker medlemsorganisasjonene våre at vi ser kompetansen, overskuddet og gullet som finnes i rusfeltet.

DEL DENNE ARTIKKELEN: