Ledige stillinger

Publisert: 06.09.2021
Kategori: Aktuelt
Forfatter: Stiftelsen Guts
DEL DENNE ARTIKKELEN:

Vi søker frivillighetskoordinator til Ødegården akuttinnkvartering

Frist                        Snarest

Varighet                  Fast 50%-100%

 

Er du en god relasjonsbygger og ønsker å gjøre en forskjell?

Vi er på utkikk etter deg som med stort engasjement og hjerterom ønsker å bidra for de ukrainske flyktningene som bor hos oss. Vi trenger deg som er løsningsorientert, tolerant og som vil være med å gi hjelp på veien.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Guts er en frivillig ideell stiftelse. Vi har flere avdelinger innen rusrehabilitering og rusbehandling i Modum og Drammen. I Juni 2022 inngikk vi en avtale med UDI om drift av akuttinnkvartering for ukrainske flyktninger i tillegg til annen drift. Vi har plass til 110 beboer på Ødegården i Vikersund. Vår oppgave er å ivareta deres behov og hjelpe de på veien til bosetting i en av landets kommuner.

Arbeidsoppgaver:
UDI har som målsetting å styrke det frivillige arbeidet for asylsøkere som bor i mottak. Koordinator skal samordne, koordinere og målrette det frivillige arbeidet mot de behovene som finnes på mottaket, styrke og systematisere samarbeidet med frivillig sektor, lokalt næringsliv og kommunen, samt bidra til å legge til rette for flere aktiviteter for mottaksbeboere, både barn og voksne.

Oppgavene omfatter blant annet å etablere kontakt med frivillige organisasjoner spesielt rettet mot flyktninger, etablere lokale samarbeidskontrakter, tilpasse aktiviteter til beboerne, rekruttere og koordinere egne aktiviteter, stimulere beboerne til deltakelse i frivillige aktiviteter mv. Listen over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende.

Koordinator skal samarbeide nært med mottaksleder, UDIs regionskontor og andre frivillighetskoordinatorer, delta på møter og samlinger initiert av UDI.

Kvalifikasjoner:
Vi søker en medarbeider med pedagogisk utdanning på høyskolenivå eller tilsvarende, fortrinnsvis med erfaring fra frivillig sektor, undervisning, informasjonsarbeid eller kursvirksomhet, kjennskap til/arbeid med migrasjon og/eller flerkulturell kompetanse tillegges vekt. Du har gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig. Annen språkkompetanse er ønskelig, men ikke et krav. Lokalkunnskap er også en stor fordel.

Du må ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert, ha gode samarbeidsevner, samt en positiv holdning til ulike faggrupper. Du må også ha førerkort klasse B, manuell.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

 

 

 

Vi søker tilkallingsvikarer dag/kveld/helg og nattevakter til Ødegården akuttinnkvartering, Vikersund

Frist                        Snarest

Varighet                  Tilkallingsvikar

 

Er du en god relasjonsbygger og ønsker å gjøre en forskjell?

Til vår avdeling på Ødegården i Vikersund søker vi nattevakt, både våken og hvilende, samt tilkallingsvikarer til dag, kveld og helg.
Vi er på utkikk etter deg som med stort engasjement og hjerterom ønsker å bidra for de ukrainske flyktningene som bor hos oss. Vi trenger deg som er løsningsorientert, tolerant og som vil være med å gi hjelp på veien.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Guts er en frivillig ideell stiftelse. Vi har flere avdelinger innen rusrehabilitering og rusbehandling i Modum og Drammen. Våren 2022 inngikk vi en avtale med UDI om drift av akuttinnkvartering for ukrainske flyktninger i tillegg til annen drift. Vi startet opp i juni og har plass til 110 beboer på Ødegården i Vikersund. Vår oppgave er å ivareta deres behov og hjelpe de på veien til bosetting i en av landets kommuner.

Krav til søkere

 • Plettfri vandel – arbeidsgiver vil innhente politiattest
 • Førerkort klasse B. Manuell gir foretrekkes
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Søkere med relevant språkkompetanse i ukrainsk oppmuntres særskilt til å søke

Personlige egenskaper

 • Omsorgsfull og empatisk.
 • Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid.
 • Være engasjert og løsningsorientert i arbeidet.

Oppgaver/ ansvarsområder

 • Praktiske oppgaver delegert fra leder og ansvarsvakt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og entusiastiske kollegaer

 

Vi søker nattevakter og tilkallingsvikarer dag/kveld/helg til Finnerud Gård, Vikersund

Frist                         Snarest

Varighet                  Fast/Tilkallingsvikar

 Er du en god relasjonsbygger og ønsker å gjøre en forskjell?

Til våre avdelinger på Finnerud Gård i Modum søker vi nattevakt, både våken og hvilende, samt tilkallingsvikarer til dag, kveld og helg. Det er også muligheter for fast helgestilling.

Vi er på utkikk etter deg som med stort engasjement og hjerterom ønsker å bidra i de rusavhengiges rehabilitering og behandling. Vi trenger deg som er løsningsorientert, tolerant og som vil være med å gi hjelp på veien mot en rusfri hverdag.

Kvalifikasjoner

 • Arbeid innen rusfeltet vil være en fordel, men ikke et krav.
 • God kjennskap til IKT som arbeidsverktøy.
 • Førerkort for bil (klasse B) er et krav.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Systematisk, organisatorisk, og ansvarsbevisst

Personlige egenskaper

 • Omsorgsfull og empatisk med evnen til å fremme autonomi.
 • Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til selvstendig, målrettet og systematisk arbeid.
 • Kunne sette seg inn i andres utfordringer.
 • Være engasjert og løsningsorientert i arbeidet.

 

Oppgaver/ ansvarsområder

 • Ivareta og følge opp brukere (rehabilitering) og pasienter (TSB)
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Være en god rollemodell og bidra til at stiftelsen visjon og mål følges
 • Praktiske oppgaver delegert fra leder

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og entusiastiske kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Faglig utvikling innenfor et viktig satsningsområde.

 

Generelle opplysninger

Politiattest vil kreves ved tiltredelse. Politiattesten gjelder alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. lovens § 5-4 og Spesialisthelsetjenesteloven jf. lovens § 2.1a ledd 5. Attest skal ikke legges ved søknaden.