Hjem » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Stiftelsen Guts søker sykepleier/vernepleier
til vår rehabiliteringsavdeling i Drammen

 

Søknadsfrist              Snarest
Varighet                     Fast

 

Er du en god relasjonsbygger og ønsker å gjøre en forskjell?

Vi søker sykepleier/vernepleier, gjerne med spesialisering innen psykisk helse- og rusarbeid. Stillingen skal sikre en bred medisin- og helsefaglig oppfølging på avdelingen. Sykepleier/vernepleier vil jobbe tett med øvrig fagpersonell.

Vi er på utkikk etter deg som med stort engasjement og hjerterom ønsker å bidra i de rusavhengiges rehabilitering. Vi trenger deg som er løsningsorientert, tolerant og som vil være med å gi hjelp på veien mot en rusfri hverdag.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier eller vernepleier med off. godkjenning
 • Arbeid innen rusfeltet vil være en fordel, men ikke et krav.
 • God kjennskap til IKT som arbeidsverktøy.
 • Førerkort for bil (klasse B) er et krav.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Systematisk, organisatorisk, og ansvarsbevisst

Personlige egenskaper

 • Omsorgsfull og empatisk med evnen til å fremme autonomi.
 • Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til selvstendig, målrettet og systematisk arbeid.
 • Kunne sette seg inn i andres utfordringer.
 • Være engasjert og løsningsorientert i arbeidet.

Oppgaver/ ansvarsområder

 • Ivareta og følge opp brukere i rehabilitering
 • Medisinhåndtering
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Være en god rollemodell og bidra til at stiftelsen visjon og mål følges
 • Praktiske oppgaver delegert fra leder

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og entusiastiske kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Faglig utvikling innenfor et viktig satsningsområde.

Generelle opplysninger

Politiattest vil kreves ved tiltredelse. Politiattesten gjelder alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. lovens § 5-4. Attest skal ikke legges ved søknaden.

 

Om arbeidsgiveren
Stiftelsen Guts er en frivillig ideell stiftelse. Vi har i dag to rehabiliteringsavdelinger, en i Drammen og en på Finnerud Gård i Modum kommune. Fra 18. oktober 2021 tilbyr vi også tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB) på Finnerud Gård. Våre brukere og pasienter er personer over 18 år som er motivert til å ta tak i utfordringer knyttet til sin rusproblematikk.

Guts har en lang tradisjon med å jobbe i en relasjonell praksis hvor vi har jevnlig samtaler med bruker og pasient. Vi benytter aktivt tiltaksplan i arbeidet. For å legge til rette for gode endringsprosesser og positiv tankegang benytter vi motiverende intervju og endringsfokusert rådgivning i samtalene. Medvirkning er viktig for at arbeidet skal lykkes.

Målet er å hjelpe den rusavhengige å ta tilbake kontrollen i eget liv. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet. Våre ansatte veileder og tilrettelegger for gode arenaer som stimulerer til progresjon og utvikling for den enkelte. Vi jobber individuelt tilpasset ut ifra den enkeltes helsetilstand, ståsted og ressurser.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Avdelingsleder Hilde Nymoen på telefon 488 96 102 eller HR-leder Fabienne Kornmo på telefon 951 41 059.

Søknaden sendes til post@gutsdrammen.no