Slik er oppholdet på Finnerud

Publisert: 01.09.2021
Kategori: Aktuelt
Forfatter: Stiftelsen Guts
Vikersund er ikke bare kjent for de lange svevene i en verdenskjent skiflyvningsbakke. Stedet er også kjent for sine lange svev i det mange vil kalle «livets skole». For de som ikke er lokalkjent, kan Finnerud Gård virke som et noe avsidesliggende sted langs riksveien mellom Hokksund og Hønefoss

 

Et lite skilt forteller at vi er fire kilometer fra stedet der mange mennesker har funnet tilbake til livet. Eller for å si det på en annen måte: Et sted der det er satt mange rekorder de siste årene. Mennesker har ristet av seg et liv i rus, og begynt på et helt nytt liv.

Fullt belegg
– Vi har fullt belegg, slår Johnny Årnes fast. Han er den tidligere gutten på skråplanet, som i begynnelsen av åttiårene tok bestemmelsen om at nok er nok! Han leder nå en institusjon som stiftelsen Guts tok over i 2011, der rundt 30 beboere får den hjelpen de trenger for å komme videre i livet. Vi går rundt på det store området, og møter noen av de 48 medarbeiderne blant eneboliger, internater, administrasjonsbygg, en skjermet avdeling, en større låvebygning, så vel som flere andre bygninger. Og med et jordbruksområde som når så langt øyet rekker, for å overdrive litt!

– Her får mennesker hjelp til å komme tilbake til livet, sier Johnny Årnes, og så lenge stat og kommune stiller opp med økonomi, er alle velkommen til Finnerud Gård. Noen blir lenge. Det har hent at noen har vært der i tre år, sier han. Mens andre har snudd på tunet og bestemt seg for at de ikke vil flytte inn på Finnerud Gård. Gjennomsnittstiden for beboerne er mellom tre og fire måneder. Her er alle fri til å ta det valg man ønsker. Men selv om det er stat og kommune som står for økonomien for beboerne er ikke virksomheten en spesielt lukrativ bedrift.

– Blir det overskudd, bruker vi pengene til nye prosjekter, sier Johnny Årnes, og forteller om to prosjekter som er forholdvis nye: Det er skjermet avdeling og «Arbeid med Guts». Han er veldig opptatt av å fortelle oss at folk stiller opp i frivillig innsats på forskjellige områder, og at styremedlemmene ikke får styrehonorar for sine tjenester.

Viktige nyskapninger
Skjermet avdeling handler ganske en- kelt om en egen avdeling på gården, der beboere som har hatt rusinntak kan tas inn umiddelbart, før de etter noen dager føres tilbake til sitt vanlige opphold ved institusjonen. Rusinntak skjer oftest i forbindelse med permisjon. Det er viktig å hanke vedkommende inn igjen så hurtig som mulig for å unngå overdose og fare for dødsfall. «Arbeid med Guts» er et tiltak som NAV støtter. Her gis forskjellig arbeidstrening til brukere, med tanke på at de skal komme seg ut i arbeidslivet igjen. Snekkerverksted, gårdsdrift i form av arbeid med skogen og jorda, vedproduksjon m.m. er blant arbeidene som utføres. Da vi var tilstede, var et par av beboerne i gang med å kløyve ved, og det var ikke få sekker som fyltes mens vi sto der! Mens noen fylte sekkene med ved, kunne det se ut som andre var noe mer privilegerte. Litt lenger ned i veien hadde de nemlig tent på grillen, og det var ikke få pølser som ble slukt, mens kaffekanna ble flittig brukt.
Faglige kriterier i sentrum
Finnerud Gård er på alle måter profesjonell i sitt arbeid. Med den kristne nestekjærligheten som ståsted, ønsker de å hjelpe mennesker det har gått i stykker for.
– Vi ønsker at det er de faglige kriteriene som skal stå i sentrum for vårt arbeid, sier Johnny Årnes. Her er det ingen krav om tro eller annen livsførsel. Kun ønsket om at den enkelte skal komme seg på benene igjen. Slik Johnny Årnes selv opplevde det for mange år siden.
– Det handler om å ta et valg, sier bestyreren, og det førte til at det har gått bra for ham, og at han med sin erfaring kan hjelpe andre som lider. Det resulterte i 16 års tjeneste på Kimerud Gård. Da stiftelsen Guts kom i gang med sitt arbeid, ble virksomhet startet ut fra et mindre hus i Drammen. Men det tok ikke lang tid før det kom nyheter om at virksomheten på Finnerud Gård skulle legges ned. Ledelsen for Guts tok kontakt, og i 2011 var en leieavtale i havn. Denne sikrer Guts å bruke det egnede stedet i Vikersund de nærmeste 30 årene! Det var da man fikk anledning til å benytte Finnerud Gård at virksomheten kunne vokse seg større.
– Da vi begynte i Drammen i 2005 hadde vi plass til ni brukere. Dette ble utvidet i 2010, da man også kunne ta imot jenter og par. Men det var et stort hopp til de over 30 vi nå har anledning til å ta imot på Finnerud Gård, samt de 15 man har plass til i Drammen, sier bestyreren.
Beboere fra hele landet
– Vi har hatt beboere fra Tromsø i nord til Mandal i sør, og i 2012 kom det henvendelser fra mange nye kommuner som ønsket samarbeid med oss. Hittil i år har vi samarbeidet med 34 kommuner, sier Årnes. Guts har dessuten en samarbeidsavtale med Nedre Eiker kommune, der man bemanner en lavterskelbolig i Mjøndalen med plass til ni brukere. Guts sin avdeling i Drammen er forbeholdt de best fungerende beboerne og de som skal ha ettervern. 
– Vi har sett at vårt tilbud må være mere differensiert og vil derfor bruke mye av avdelingen i Drammen til ettervern. Det passer perfekt for de som skal gå på skole, være i arbeid eller på annen måte er engasjert på dagtid. De beboerne som i stor grad er selvgående, vil bli tilbudt ettervern i stedet for et ordinært opphold. Det er 15 plasser i Drammen, men i forbindelse med utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate kan noen av rommene bli stående tomme, sier han.
Flammen fra grillbålet til de fire, fem beboerne som koste seg på tur nede i veien, var det siste vi så da vi snudde bilen og dro tilbake til Drammen. Vi håper at flammen som er tent på Finnerud Gård i Modum kommune skal brenne lenge!
DEL DENNE ARTIKKELEN: