Kontakt oss

Rehabiliteringsavdeling Drammen
Tlf: 32 80 90 42/44
Epost: hilde@gutsdrammen.no
Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 53, 3044 Drammen
Avdelingsleder: Hilde Nymoen

Rehabiliteringsavdeling Finnerud Gård
Tlf: 32 77 86 90
Epost: gunn.beate.plassen@gutsdrammen.no
Adresse: Gravermoveien 138, 3370 Vikersund
Avdelingsleder: Gunn Beate Plassen

Akuttinnkvartering for flyktninger Ødegården
Tlf: 32 80 79 80
Epost: odegarden@gutsdrammen.no
Adresse: Brunesveien 40, 3370 Vikersund
Mottaksleder: Mariann Grønvold Solumsmoen tlf: 453 13 093, epost: mgs@gutsdrammen.no

 

Administrasjon
Daglig leder: Johnny Årnes
Tlf: 936 56 758 Epost: johnny@gutsdrammen.no
Administrasjonsleder: John-Ole Evertsen
Tlf: 901 79 989 Epost: john-ole@gutsdrammen.no
Økonomi og HR-leder: Fabienne Kornmo
Tlf: 95 14 10 59 Epost: fabienne@gutsdrammen.no

 

Generell epost adresse
post@gutsdrammen.no

Kontakt TSB
Ring oss for inntak alle ukedager mellom 08:00 – 15:00
Tlf: 32 77 86 88
Adresse: Gravermoveien 138, 3370 Vikersund

Guts Second hand
Søren Lemmichs gate, 3044 Drammen
Tlf: 905 28 698

Organisasjonsnummer
992 459 190

Kontonummer
2220.19.08594